Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Katalog Tarama
Koleksiyonumuz
         

          MEVCUT KİTAP DURUMUMUZ

                    (30.06.2014 tarihi itibarıyla)

DEWEY NO

KONUSU

KİTAP ADEDİ

000

Genel Konular

6165

100

Felsefe

765

200

Din Bilimi

2678

300

Sosyal Bilimler

12577

400

Dil Bilimi (Filoloji)

955

500

Nazari İlimler

946

600

Tatbiki İlimler

1998

700

Güzel Sanatlar ve Eğlence

1308

800

Edebiyat

20420

900

Tarih, Coğrafi, Biyografya             

6693

GENEL TOPLAM

54495

                   
                                  
                          ESKİ HARFLİ TÜRKÇE ESERLER

 

     Kütüphanemiz koleksiyonunda Türk, Arap ve Fars dilleriyle yazılmış 2312 adet yazma eserimiz bulunmakta idi. Ancak, bunlardan 679 adedi 1975 yılında sel baskınına uğramış ve tamir edilmek üzere İstanbul Süleymaniye Kütüphanesine gönderilmiştir.

11/08/1992 tarihli Bakanlık oluru ve 1992/12 sayılı genelgesiyle çeşitli illerde bulunan yazma eserler, belli bir prosedür çerçevesinde, İstanbul’da Süleymaniye, Ankara’da Milli kütüphane Başkanlığı ve Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine devredilmesi istenmiştir. Bu genelge doğrultusunda Burdur İl Halk Kütüphanesinde bulunan 1687 adet yazma eser, Konya Bölge Yazma eserler Kütüphanesine devredilmiştir. Süleymaniye Kütüphanesinde tamirde olan kitaplardan önce 51 adedinin işlemi biterek Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine devri yapılmış, kalan 625 adet yazma eserin patolojik tamiratı da 2012 yılında tamamlanarak ilgili kütüphaneye devredilmiştir.

          Son olarak Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinden patolojik onarımı biterek gönderilen 625 cilt yazma kitaplarımız hariç, diğer yazma kitapların dijital kopyaları Müdürlüğümüzde mevcuttur. 1920cilt Arap harfli Türkçe kitabımız mevcut iken,14.02.2014 tarihinde Aynı kütüphaneye devir işlemi gerçekleşmiştir. 32 cilt Burdur Mahkeme sicilleri Burdur’ un tarihsel, kültürel ve sosyal yapısı hakkında araştırmacılara önemli bilgiler sunmaktadır. Burdur mahkeme sicilleri, matbu ve dijital olarak Müdürlüğümüzde mevcut bulunmaktadır. Her ikisinden de araştırmacılarımız yararlanabilmektedirler.

  

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2364 kez gösterilmiştir.