Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Alternate Text
Katalog Tarama
Görevlerimiz

       Ülkenin kültürel değerlerinin toplandığı, bilimsel çalışmaların biriktirilip okuyucuya sunulduğu ve toplumun bütünleşmesini her yaşta ve her seviyedeki bütün vatandaşlarımızın bilgi edinmek, kendilerini yetiştirmek ve zamanlarını değerlendirmek için ve kitaplardan, fikir ürünlerinden ve diğer bilgi kaynaklarından serbestçe, ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlayarak bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla haftanın altı günü aralıksız kütüphanemiz görev yapmaktadır.

 

Yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde;

     *  Fikir ve sanat eserlerinin teknik işlemlerini yaparak, okuyucuların hizmetine sunmak,

     *  Çeşitli kültürel faaliyetler düzenlemek ve programını hazırlamak,

     *  Çevresinde ve bölgesinde bulunan eğitim-öğretim, sanat ve kültür kuruluşları ile işbirliği yapmak 

         ve kütüphane hizmetlerini yaygınlaştırmak, 

     *  İsteyen diğer kuruluşların kütüphane kurmalarına yardımcı ve destek olmak,

     *  Ödünç kitap verme sistemini oluşturarak okuyucuların bu hizmetten ücretsiz faydalanmalarını sağlamak,

     *  İl, İlçe ve Şube Halk Kütüphanelerinin Kütüphane Yerel Hizmet Strateji Raporlarını hazırlamak,

         hazırlanmasını sağlamak,

                *  İlçe ve Şube Halk kütüphanelerinin okuyucu ve kitap istatistiklerinin düzenlenmesine yardımcı olarak

                olarak  bu bilgileri Kültür Müdürlüğü ve Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne göndermek, gönderilmesini

                sağlamak

                *   İlçe ve Şube Halk kütüphanelerinin tüm teknik işlemlerinin yapılmasında gerekli olurların alınmasını 

 sağlamak ve bu kütüphanelere yardımcı olmak.

Bu site Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.
Bu sayfa 2385 kez gösterilmiştir.